امروز: شنبه 27 مهر 1398

اخبار داخلی

دوشنبه, 11 شهریور 1398
در دیدار مدیران شرکت مهتاب سیر جم با معاون مسافری اداره کل راه آهن جنوب، مسائل و مشکلات قطار ها در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
شنبه, 02 شهریور 1398
دو دستگاه واگن مسافری مهتاب سیر جم پس از بازسازی سطح یک در شرکت ریل پرداز سیستم وارد شبکه حمل و نقل ریلی کشور شدند.
سه شنبه, 15 مرداد 1398
روز گذشته با حضور مدیر عامل شرکت مهتاب سیر جم از رشادت یکی از مهماندار شرکت مهتاب تقدیر به عمل آمد.
چهارشنبه, 09 مرداد 1398
ناظران و بازرسان اداره کل واگن ها و دفتر مهندسی نظارت راه آهن از واگن های بازسازی سطح یک شرکت مهتاب سیر جم در محل کارخانه ریل پرداز سیستم بازدید کردند.
یکشنبه, 06 مرداد 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت مهتاب سیر جم، مهدی سعیدی به عنوان سرپرست واحد تدارکات و پشتیبانی شرکت مهتاب سیر جم معرفی شد.
صفحه2 از11

حالت های رنگی