امروز: پنج شنبه 03 بهمن 1398

  • شرکت مهتاب سیرجم
نامگذاری برند

  • جمعه, 12 ارديبهشت 1393
 شرکت مهتاب سیرجم در نظر دارید با توجه به آماده به سیر شدن واگنهای تبدیلی سه تخته و بازسازی شده شش تخته، اقدام به نامگذاری برند متعلق به شرکت نماید. لذا از همکاران خلاق و فعال  این شرکت دعوت به عمل می آید از طریق شرکت در مسابقه ویژه نظام پیشنهادات اسامی منتخب خود را برای هر قطار اعلام نمایند. به برترین پیشنهاد، ضمن تقدیرتوسط مدیر عامل محترم و درج امتیاز نام پیشنهادی در سایت اینترنتی شرکت، جوایز ارزنده ایی نیز به افراد برتر تعلق خواهد گرفت.
2206 بازدید
رای دادن به این مورد
(4 رای)
منتشر شده در اخبار داخلی
کد خبر: 213

حالت های رنگی