امروز: چهارشنب 13 اسفند 1399

اخبار

چهارشنبه, 26 آذر 1399
نامگذاری روز حمل و نقل ۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل ایران است. تعیین این روز به این مناسبت در سال ۱۳۷۶....    
پنج شنبه, 01 آبان 1399
 در این مراسم که در تاریخ ۲۹ مهرماه سال جاری با حضور مدیرعامل شرکت جناب اقای مهندس غفاری و  .... 
پنج شنبه, 24 مهر 1399
اوضاع نامساعد حوزه حمل و نقل ریلی کشور 
جمعه, 17 مرداد 1399
بازدید مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم جناب آقای مهندس غفاری بهمراه آقای مهندس ایرانشاهی معاون فنی و مهندسی شرکت از ناحیه خرسان و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در اعزام قطارهای شرکت در آن ناحیه  
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399
شـركت قطارهاي مسافري مهتاب سير جم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي با موضوع نظافت داخلي و شستشـــو بدنه بيروني واگن هاي خودمطابق با شرايط عمومي و مشخصات مندرج در پيش نويس قرارداد اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقوقي كه توانايي انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت ميگردد با در دست داشـــتن معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به نشاني: تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان سنائي، كوچه هفتم، پلاك 19 ،طبقه همكف شركتمهتاب سير جم مديريت تداركات و امور قراردادها مراجعه نمايند. تداركات و امو ر قرارداد ها مراجعه نمايند. ضمنا:1ـ مهلت دريافت اسناد از:99/02/31 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99/03/08   عودت اسناد:ازآخرين روز فروش لغايت پايان ساعت 00:12 روز يكشنبه مورخ 99/03/18  ـ فيش خريد اســناد:مبلغ  400،000 ريال به حساب شماره 1985800129811 نزد بانك سپه به نام شركت مهتاب سير جم (قابل پرداخت در كليه شعب)شايان ذكر است هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399
شـركت قطارهاي مسافري مهتاب سير جم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي با موضوع شستشو منسوجات داخل واگن هاي خود مطابق با شـــرايطعمومي و مشخصات مندرج در پيش نويس قرارداد اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقوقي كه توانايي انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت مي گردد با در دستداشتن معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به نشاني: تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان سنائي، كوچه هفتم، پلاك19 ،طبقه همكف شركت مهتاب سير جم مديريت تداركات و امو ر قرارداد ها مراجعه نمايند. ضمنا:1ـ مهلت دريافت اسناد از:99/02/31 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99/03/08ـ عودت اسناد:ازآخرين روز فروش لغايت پايان ساعت 00:12 روز يكشنبه مورخ 99/03/18ـ فيش خريد اســناد:مبلغ  400،000 ريال به حساب شماره 1985800129811 نزد بانك سپه به نام شركت مهتاب سير جم (قابل پرداخت در كليه شعب)شايان ذكر است هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
صفحه1 از2

حالت های رنگی