امروز: یکشنبه 30 مهر 1396

اخبار مهم روز
آگهی مناقصه عمومی شماره 95/25 (یکشنبه, 19 دی 1395 13:04)
آگهی مناقصه عمومی شماره 95/10 (پنج شنبه, 09 دی 1395 11:15)
آگهی مناقصه عمومی شماره 95/06 (چهارشنبه, 17 آذر 1395 20:32)
آگهی مناقصه عمومی شماره 95/05 (چهارشنبه, 28 مهر 1395 16:38)
آگهی مناقصه عمومی شماره 95/02 (پنج شنبه, 24 تیر 1395 08:10)
ارسال فایل شرح شغل
 1. کاربر گرامی برای ارسال فرم شرح شغل فرم استاندارد تهیه شده در لینک زیر را دانلود و بعد از پر کردن آن از ابزار موجود در این قسمت برای ما ارسال نمائید

  لینک دانلود فرم شرح شغل
 2. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 3. آدرس فایل
  ورودی نامعتبر
 4. حروف زیر را وارد کنید(*)
  حروف زیر را وارد کنید
  ورودی نامعتبر
 5. ارسال فرم شرح شغل

حالت های رنگی