امروز: چهارشنب 13 اسفند 1399

مناقصه نگهداری و تعمیرات و انجام خدمات راهبری برق ویژگی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 16:46 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)
شرایط شرکت در مناقصه نگهداری و تعمیرات جاری و انجام خدمات راهبری برق و تهویه  ...

متقاضی شرکت در مناقصه پیشنهاد قیمت خود را به همراه سایر مدارک و پیشنهادات مورد نظر در مناقصه مربوطه را به طور جداگانه در 2 پاکت سربسته و لاک ومهر شده (الف و ب ) به ترتیب بندهای ذیل قرارداده با ذکر دقیق آدرس و تلفن ثابت و همراه و مشخصات حداکثر تا تاریخ  23/09/92 به مدیریت تدارکات و امور قراردادها شرکت واقع در خیابان بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم  تحویل نمایند .

1- اسناد و مدارکی که می بایست در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :

- دعوتنامه  شرکت در مناقصه به شماره نامه 1351/92 ص مورخ 13/09/92

 -  تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات مندرج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که دارندگان امضاء مجاز برای اسناد مالی و تعهد آور در آن قید شده باشد .

- تصاویر کارت ملی دارندگان امضای مجاز  

-   پرینت فایل قرارداد (فایل پیوست ) و تائید تمامی صفحات  به مهر و امضاء مجاز

- پرینت و  تائید و ارسال برگ شرایط شرکت در مناقصه ( فایل فعلی )

2- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ب قرارداده شوند عبارتند از :

- برگه پیشنهاد قیمت یکجا و بدون قلم خوردگی ( پیوست های شماره شش و هفت در دو شیت  )

3- پیشنهاد دهنده تمام اسناد و مدارک مناقصه مندرج در بندهای فوق را بدون تغییر (بدون لاک گرفتگی و قلم خوردگی ) عینا تکمیل و مهر و امضاء نموده و تسلیم می نماید .

4- جلسه توجیهی در این خصوص در مورخ 20/ 09 /92 از ساعت 14 الی  15 در دفتر مرکزی این شرکت برگزار می گردد .

5- با توجه به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان نسبت به بازگشایی پاکاتی که امتیاز لازم را داشته باشند در حضور کمیسیون معاملات شرکت در مورخ 24/09/92  اقدام خواهد شد و شرکت در تعیین برنده مختار می باشد . .

6- شرکت برنده  مناقصه می بایست اقدامات لازم پس از ابلاغ جهت تحویل گیری قطار ها را انجام نماید

بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

950 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 11 اسفند 1392 09:44
   
   
   

لینــک ها

 حالت های رنگی