امروز: دوشنبه 28 مرداد 1398

اخبار مهم روز
عید ولایت مبارک (دوشنبه, 28 مرداد 1398 23:15)
عید سعید قربان مبارک (یکشنبه, 20 مرداد 1398 05:42)
چهارشنبه, 14 آذر 1397 14:11

آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11

نوشته شده توسط
شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم در نظر دارد نسبت به خرید 200 حلقه چرخ منوبلوک مسافری را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید .

حالت های رنگی