امروز: دوشنبه 28 مرداد 1398

اخبار مهم روز
عید ولایت مبارک (دوشنبه, 28 مرداد 1398 23:15)
عید سعید قربان مبارک (یکشنبه, 20 مرداد 1398 05:42)

آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11

رای دادن به این مورد
(3 رای)
آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11 آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11 آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11
شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم در نظر دارد نسبت به خرید 200 حلقه چرخ منوبلوک مسافری را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید .

لذا از کلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت میشود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان بهشتی ، خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم ، شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات و امور قرارداد ها مراجعه نمایند . ضمناً :

1-    مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 14/09/1397  لغایت  روز سه شنبه مورخ  20/09/1397

2- ارائه پاکت ها : از آخرین روز فروش لغایت پایان وقت اداری روز 10/10/1397

3- فیش خرید اسناد : مبلغ300/000  ریال به شماره حساب 1985800129811 نزد بانک سپه شعبه البرز قرنی به نام شرکت مهتاب سیر جم ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه )

حالت های رنگی