امروز: چهارشنب 22 آذر 1396

اخبار مهم روز
جشن خادمین برتر سال 96 (شنبه, 20 آبان 1396 18:30)
فراخوان 96/08 (شنبه, 20 آبان 1396 14:46)

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/02 ویژگی

رای دادن به این مورد
(0 رای)
                                                                      بسمه تعالیآگهی مناقصه عمومی شماره 95/02        این شرکت در نظر دارد تعمیرات اساسی 20 دستگاه واگن پارسی خود را به موجب دو قرارداد(هر قرارداد 10 دستگاه) 14500  را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص  حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1395/04/23 لغایت  1395/04/29می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/05/11می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 9682  شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم به ازای هر پکیج ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) 4- هر شرکت کننده می تواند به طور جداگانه یا در هر دو پکیج شرکت نماید ولی صرفا در یک قرارداد برنده خواهد شد .شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                   

حالت های رنگی