اخبار مهم روز
سالروز تاسیس شرکت (سه شنبه, 20 خرداد 1399 07:49)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/01 (چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 06:12)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/02 (سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 14:59)

حقوق مسافران قطارهای مهتاب سیر جم

به منظور آگاهی مسافران گرامی از حقوق خود، شرکت مهتاب سیر جم حقوق مشتریان را در سایت خود درج کرده است.

 

ابطال و استرداد بليت در مراكز فروش:
بليت تا يك‌ساعت پس از صدور، به شرط عدم حركت قطار و باز بودن مراكز فروش، در مركز صادر كننده‌ي بليت با پرداخت كامل بهاي آن به مسافر قابل ابطال است.
بليت قطارهاي مسافري در تمامی مراكز فروش رايانه‌اي بليت (در ساعات كاري نمايندگي‌هاي فروش) با ارایه‌كارت شناسايي طبق مقررات زير، قابل استرداد است و نيازي به مراجعه به مركز خريد بليت نيست.
تا ساعت 12 روز قبل از حركت قطار، 90 درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود.
از ساعت 12 روز قبل از حركت تا 3 ساعت پيش از حركت قطار، 70 درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود.
از 3 ساعت مانده به حركت تا لحظه‌ي حركت قطار50 درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود.
استرداد بليت پس از حركت قطار امكان‌پذير نیست.

مفقود شدن بليت مسافر:
چنانچه بليت مسافر مفقود شود، او مي تواند در زمان اداري به ايستگاه راه آهن که سيستم فروش بليت آنلاين دارند مراجعه کرده و بليت مجدد دريافت کند. ملاحظاتي که در اين خصوص وجود دارد از اين قرار است: زمان اين مراجعه نبايد کمتر از 45 دقيقه مانده به حرکت قطار باشد. لازم است که اين بليت استرداد نشده بوده و چنانچه المثني ست بايد اصل آن نيز ارایه شود.
ابطال بليت:
حداكثر تا يك‌ساعت پس از صدور بليت به شرط عدم حركت قطار، باز بودن مركز فروش، ابطال بليت فقط در همان مركز صادر كننده با پرداخت وجه كامل آن امكان‌پذير است. مقررات ابطال براي بليت هاي اينترنتي و خريداري شده از كيوسك وجود ندارد و اين دسته از بليت ها فقط طبق قوانين استرداد مي توان مسترد شود.

لغو برنامه حركت قطار:
وجه كامل بليت، تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در تمامی مراكز فروش به مسافر پرداخت مي‌شود يا مي‌تواند با اولويت، بليت براي قطارهاي بعدي تهيه كند.

لغو برنامه رفت قطار براي دارندگان بليت رفت و برگشت:
چنانچه بليت رفت و برگشت يكسان و همنام باشد، وجه كامل بليت رفت حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در تمامی مراكز فروش به مسافر پرداخت مي‌شود و يا در صدور بليت قطارهاي بعدي اولويت خواهد داشت. در صورت تمايل مسافر، وجه كامل بليت برگشت نيز پرداخت مي‌شود. حداكثر زمان استرداد بليت برگشت 3 ساعت قبل از حركت قطار است.

لغو حركت قطار در حين سفر و بازگشت مسافران به ايستگاه مبدا:
چنانچه بليت به نام مسافر باشد، وجه كامل آن حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در تمامی مراكز فروش پرداخت مي‌شود.

لغو حركت قطار در حين سفر و اعزام مسافران به مقصد با ساير وسایل نقليه:
چنانچه توقف ناشي از حوادث طبيعي نبوده و رسيدن مسافران به مقصد با تاخيري بيش از زمان معين انجام شود، 50درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات (هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي) حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

تاخير حركت قطار از مبدا:
تاخير در شروع حركت قطارهايي كه مسافران آن از باجه كنترل بليت عبور و در سكو يا داخل قطار قرار گرفته‌اند جزو تاخير نهايي آن ها در مقصد محاسبه و مورد ملاك براي پرداخت خسارت قرار مي‌گيرد.

تاخير قطار كه منجر به جا ماندن مسافر از قطار بعدي شود:
در صورت تاخير بيش از زمان معين كه منجر به جاماندن مسافر از قطار بعدي شود، چنانچه فاصله بين ورود قطار قبلي و حركت قطار بعدي بيش از 3 ساعت باشد و همچنين هر دو بليت به نام مسافر باشد، وجه كامل بليت قطار بعدي پرداخت يا مسافر با قطارهاي بعدي اعزام مي شود. چنانچه اين تاخير منجر به اقامت در شب شود، هزينه اقامت و غذا به عهده شرکت است. در صورت اعزام با قطار درجه‌پايين‌تر مابه التفاوت بليت به مسافر پرداخت مي‌شود و در صورت اعزام با قطار درجه‌بالاتر، مابه التفاوت از وي دريافت نمي‌شود.

تاخير قطار و جاماندن مسافر از ساير وسایل (كشتي، هواپيما و اتوبوس):
چنانچه تاخير بيش از 3ساعت بوده و ناشي از حوادث طبيعي نباشد و طبق برنامه فاصله بين رسيدن قطار و حركت وسيله‌ي بعدي، بيش از 4 ساعت بوده و هر دو بليت به نام مسافر باشد، با ارایه‌مدرك لازم، اقدام لازم براي پرداخت خسارت استرداد بليت و ساير وسایل مسافرتي انجام مي‌شود.

انصراف مسافر قبل از شروع سفر به علت تاخير حركت قطار در مبادي حركت:
در صورت تایيد تاخير بيش از يك‌ساعت و اطلاع‌رساني به مسافران با شرط باز بودن باجه فروش بليت ايستگاه و عدم استفاده شدن بليت تا قبل از حركت قطار، وجه كامل بليت در همان‌روز و در ايستگاه مبدا پرداخت مي‌شود.

از كار افتادن كامل تهويه:
در صورتي كه بليت به نام مسافر باشد، 50 درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي به مسافر حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت تحت شرايطي پرداخت مي‌شود.

تغيير اجباري جاي مسافر به دليل انفصال واگن در ميان راه:
در صورتي كه بليت به نام مسافر باشد، چنانچه به كوپه‌اي با درجه مشابه مندرج در بليت انتقال يابد 50 درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي و در صورت انتقال به كوپه‌اي با درجه پايين‌تر يا رستوران و غيره، صد درصد بهاي پايه بليت پس از كسر خدمات هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي به مسافر حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

صدور بليت نيم بها:
صدور بليت نيم بها براي جانبازان عزيز و خانواده‌هاي معظم شاهد (با ارائه‌ي اصل كارت شناسايي معتبربنياد) در تمامی مراكز فروش امكان‌پذير است.
 بليت نيم بها براي كودكان 2 تا 12سال تمام، با اریه شناسنامه صادر مي‌شود.
براي مسافرت كودكان زير2 سال بدون اختصاص جا، 10 درصد بهاي بليت دريافت مي‌شود. درصورت تقاضاي جا براي اطفال زير دو سال، بليت نيم بها براي استفاده در كوپه والدين صادر خواهد شد.

يادآوري:
هنگام سوار شدن به قطار عجله نكنيد.
به سالمندان و كودكان در سوار شدن به قطار كمك كنيد.
هنگام تردد از روي پله ها و معابر از سمت راست حركت كنيد.
ازگرفتن دارو ، غذا وآشاميدني از افراد ناشناس، جدا خودداري كنيد.
هرگونه موارد مشكوك و خلاف مقررات را به مديريت سالن اطلاع دهيد.
در مصرف آب صرفه جويي كنيد.
در تمام اوقات به ويژه روي سكوها، مراقب كودكان خود باشيد.
هنگام استفاده از پله برقي به نكات ايمني توجه كنيد.
پذيرايي در برخي قطارهاي ويژه، اختياري و با درخواست مسافر انجام مي شود. لذا هنگام تهيه بليت و در صورت تمايل به پذيرايي در قطار با پرداخت هزينه مربوطه بليت خود را دريافت کند.
پرداخت خسارت، با ارایه‌اصل شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه يك برگ كپي آن و لاشه‌بليت تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در تمامی مراكز فروش بليت امكان‌پذير است.
در صورت مشاهده‌ي افراد بدون بليت در قطار، ریيس قطار موظف است بهاي كامل بليت را از مسافر با صدور قبض مربوط، دريافت كند.
صدور قبض در قطار براي مسافر بدون بليت، به منزله‌ي تامين جا براي وي نیست.

آشنايي با وظايف مامورين داخل قطارها و ايستگاه ها
ریيس ايستگاه: مسئول اداره تمامی امور ايستگاه طبق وظايفي كه براي او تعريف شده است.
متصدي اطلاع رساني: در ايستگاه هاي مسافري مستقر بوده و وظيفه اطلاع رساني به مسافران را برعهده دارد.
متصدي كنترل بليت: وظيفه كنترل و تطبيق بليت مسافران با كارت شناسايي آنان و جلوگيري از ورود مسافران داراي بليت غيرهمنام به سكوهاي مسافري جهت سوار شدن به قطار را برعهده دارد.
رئيس قطار: مسئول عملكرد تمامی كاركنان و امور داخلي قطارهاي مسافري اعم از فني، مالي و ايمني سير و حركت قطار بوده و طبق وظايفي كه براساس مقررات عمومي سير و حركت؛ براي او تعيين شده انجام وظيفه می کند.
مهماندار: راهنمايي و پذيرايي از مسافران از مهمترین وظايف او است.
سرمهماندار: ماموري است كه وظيفه نظارت بر مهمانداران قطار را برعهده دارد.
مامور مالي: در معيت رييس قطار جهت كنترل بليت؛ وظيفه صدور قبض درآمد و دريافت وجه از مسافران بدون بليت و نيز اخذ وجه جرایم (شير خطر و ...) را برعهده دارد.
متصدي خدمات: ماموري است كه وظيفه نظافت فضاهاي عمومي سالن ها و جمع آوري زباله هاي قطار در طول سير را بر عهده دارد.
امدادگر: ماموري است آموزش ديده در قطارهاي مسافري كه وظيفه ارایه خدمات به مسافران را به عهده دارد.
پرسنل رستوران: معمولا متشكل از مدير يا متصدي رستوران، آشپز، آبدار و پرسنل پذيرايي است، رسيدگي و اهتمام به رفاه و تامين نياز مسافران داخل رستوران از اهم وظايف ايشان است.

توشه همراه مجاز و غیر مجاز
توشه همراه :
 مسافر وسايلي را به عنوان توشه همراه مي تواند با خود داخل واگن مسافري ببرد كه اولا مربوط به مسافرت بوده و دوم این که براحتي قابل حمل باشد و به توان آن را زير يا روي محل نشستن و يا بالاي سر (در واگن هايي كه جاي قراردادن بارهاي دستي را دارند) قرار داده و موجب مزاحمت ساير مسافران و صدمه به واگن نشده و متناسب با فضاي در اختيار وي باشد.
توشه همراه غير مجاز:
به توشه اي گفته مي شود كه مسافر مجاز به حمل آن در واگن مسافري نیست.
- كالاي قاچاق و آن چه كه طبق مقررات عمومي حمل و نقل آن ممنوع است.
- كالاي تجاري
- كالاي مشمول مقررات پستي
- حيوانات (اهلي و وحشي)
- مواد بد بو و يا مشمئز كننده
- مواد اسيدي و خورنده و سمي
- مواد منفجره و محترقه و آتش زا و سوختني
- مواد بيماري زا (شيميايي، ميكروبي و راديو اكتيو)
- كپسول گاز
- ظروف بزرگ محتوي روغن و لبنيات
- اسلحه و مهمات
- بارهاي حجيم مانند بسته هاي بزرگ و كارتن
توشه همراه مجاز :
توشه مجاز همراه مسافر به شرح زير است:
- صندلي چرخدار بيمار يا معلولان
- گهواره كوچك
- ساك دستي يا جامه دان هاي كوچك محتوي وسايل شخصي مشروط بر اينكه ابعاد هر بسته يا جامدان از حدود ۷۵ سانتي متر زيادتر نباشد.
- پتو، شال، پالتو، چتر
- يك بسته كوچك خوراكي يا ميوه و سبزي
 تشخيص توشه همراه غيرمجاز در حين حركت قطار :
ماموران قطار در صورت مشاهده بار بيش از حد مجاز همراه مسافر براساس مقررات ذيل عمل خواهد نمود:
۱- اگر كالاي تجاري باشد (مازاد بر مصرف شخصي و هدايا) كرايه آن با صدور قبض بر مبناي ۱۰۰۰۰ ريال به ازاي هر بسته در ۱۰۰ كيلومتر و كسر آن دريافت مي شود.
۲- اگر كالاي خطرساز و مزاحم براي مسافران يا صدمه زننده به واگن مسافري باشد ولي حمل آن با واگن توشه مجاز باشد، در اولين ايستگاه به واگن توشه قطار منتقل خواهد شد و كرايه آن وصول مي شود. در صورتيكه قطار واگن توشه نداشته باشد و به انبار توشه اولين ايستگاه تحويل تا پس از صدور قبض و وصول كرايه با قطارهاي بعدي به مقصد و آدرس گيرنده فرستاده شود.
۳- چنانچه در حالت فوق حمل توشه غير مجاز با واگن توشه نيز غير مجاز باشد در اولين ايستگاه از قطار خارج خواهد شد. در مورد كالاي قاچاق، مسافر و كالا تحويل نيروي انتظامي مي شود. در اين حالت بها بليت براي باقي مانده مسير مسترد نمي شود.


2983 بازدید
کد خبر: 310

حالت های رنگی