امروز: دوشنبه 01 بهمن 1397

برنامه حركت بهمن و اسفند قطار مهتاب

فروش بلیت قطار فروش بلیت قطار فروش بلیت قطار
برنامه حرکت بهمن و اسفند قطارهای شرکت مهتاب سیر جم

* با توجه به تصویب شناور سازی قیمت بلیت قطارها مسافری، مبلغ مندرج در جدول زیر در روزهای مختلف تا سقف 20 درصد افزایش یا 30 درصد کاهش خواهد داشت.

 

پیش فروش بلیت قطاز

9905 بازدید
کد خبر: 271

حالت های رنگی