امروز: یکشنبه 27 آبان 1397

برنامه حركت پاییز (آذر ماه) قطار

فروش بلیت قطار فروش بلیت قطار فروش بلیت قطار
برنامه حرکت پاییز (آذر ماه) قطارهای شرکت مهتاب سیر جم

* با توجه به تصویب شناور سازی قیمت بلیت قطارها مسافری، مبلغ مندرج در جدول زیر در روزهای مختلف تا سقف 20 درصد افزایش یا 30 درصد کاهش خواهد داشت.

 

پیش فروش بلیت قطاز

9137 بازدید
کد خبر: 271

حالت های رنگی