امروز: جمعه 29 شهریور 1398

پیام مدیرعامل

رای دادن به این مورد
(28 رای)
 .

 

خواست و ياري خالق بي همتا اميد بخش ما در آغاز فعاليت هاي شرکت مهتاب سیرجم بود، دوره اي که با تدوين راهبردهاي «توسعه محور» توانستيم مسيرهاي طولاني را در مدت زمان کوتاه سپري نمائيم و سبد خدمات متنوع و با کیفیت قطارهای مسافری مهتاب را با همراهي گروهي از جوانان با تجربه، با نشاط و همدل کيفي تر نموده و آينده اي شفاف را ترسيم نمائيم.شرکت مهتاب سیرجم با عـنايت بـر ارزنده تـرين مـفاهيم «چـشم انداز» خـود با تکيه بر سلامت سازماني و صـداقت ، که در يکايک اجزاي اين نهاد «توسعه نگر» موج مي زند، همواره تـلاش دارد تا به ارزشمند ترين قله هاي افتخار که همانا همراهي و هم گامي با مشتريان و سهام داران است، دست يابد.
بي شک در اين ميان خشنودي مشتريان ، ارزش مندترين سرمايه مهتاب بوده و مشتريان ، شرکاي حقيقي و همراهان هميشگي موفقيت هاي ما هستند.در افق روشن، چشم انداز مهتاب صداي مشتريان و تشخيص درست نيازهاي بازار، همواره قطب نماي حرکت ما در عرضه ي خدمات نوين است.
اينجانب بر اين باورم که هر گونه دست آورد مهتاب در عرصه ي خدمات مسافری در قطارها و نيز تحقق و نيل به اهداف تعيين شده، جز با کوشش و مساعي مجموعه کارکنان ارجمند و فرهيخته ميسر نمي گرديد. 
مهتاب با تفويض اختيار گسترده و دست يابي به تصميم گيري هاي غير متمرکز، سازماني چابک را بنيان نهاد تا به پاي تحولات سريع صنعت حمل و نقل و با ايجاد زيرساخت هاي لازم، بهره مندي از خلاقيت و مديريت دانش قوي در سازماني پويا و پيش رو را به عرصه حمل و نقل کشور معرفي نمايد. در مسير رو به تعالي و سرآمدي در بازار حمل و نقل خصوصي خدمات دهي سريع، درست ، ارزان و با کیفیت و توجه به تنوع مشتریان و خواستهای آن، به وجد آوردن مشتري ، بهبود مستمر با عنايت بر کار گروهي و نوآوري کارکنان، سرلوحه فعاليت آتي مهتاب خواهد بود.

ناصر غفاری

مدیرعامل

246882 بازدید

حالت های رنگی